En alles komt goed

Wi-Fi

WiFi is een certificatielabel draadloze datanetwerken, die werken volgens de internationale standaard. Dergelijke producten maken gebruik van radiofrequenties in de 2,4GHz- en/of 5,0GHz-band die onder voorwaarden zonder licentie gebruikt mogen worden. De eisen voor dit logo worden vastgelegd door de Wi-Fi Alliance.

Een product komt in aanmerking voor het Wi-Fi-logo als door een onafhankelijk certificatiebureau is aangetoond dat aan bepaalde eisen op het gebied van functionaliteit, prestatie en interoperabiliteit is voldaan. Met name het laatste is van belang voor de consument, omdat dit garandeert dat producten met het Wi-Fi-logo samenwerken met producten van andere fabrikanten.

Hoewel de meesta apparatuur over het certificatielabel beschikt, bestaan er aanmerkelijke verschillen in de kwaliteit van het WiFi-netwerk. Dit kwaliteitsverschil heeft meerdere oorzaken. Tecom werkt uitsluitend met WiFi-apparatuur waarvan wij weten, dat het zich om de hoogste standaard handelt en de fabrikant (Alcatel) achter het product staat. De combinatie van een perfect product, een naamhafte leverancier en onze ervaring bij het plannen, leveren en installeren van een WiFi-netwerk geeft ons namelijk het zelfvertrouwen te kunnen garanderen, dat het door Tecom geleverde WiFI-netwerk naar volle tevredenheid werkt en functioneerd.

 


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn